Koliko stanejo vožnje v okolici mesta?

Cene so določene s fiksnim cenikom za posamezno mesto. Cene lahko preveriš klicem na številko v svojem mestu.